CV

Doc. dr. Saulius Greičius

Darbovietė, pareigos:

Mykolo Romerio universitetas, Viešojo saugumo fakultetas, dekanas.

Kontaktai:

Adresas (darbo): V. Putvinskio g. 70, Kaunas, LT-44211;

Telefonas: (8 ~37) 30 36 50;

Faksas: (8~37) 22 84 57;

Elektroninis paštas: s.greicius@mruni.eu

Išsilavinimas, profesinė kvalifikacija:

Aukštasis: LŽŪA Žemės ūkio mechanizacijos fakultetas (1992 m.), inžinierius-mechanikas.
1994 m. LŽŪU suteiktas magistro laipsnis.
2005 m. Mykolo Romerio universitete suteiktas teisės magistro laipsnis.

Mokslo laipsnis ir (arba) pedagoginis mokslo vardas:

1999 m. Technologijos mokslų (mechanikos inžinerija 09T) daktaras.
2005 m. Pedagoginis docento vardas.

Pedagoginė- profesinė veikla:

1997 m. LTA Kauno policijos fakulteto asistentas.
1999 m. LTA Kauno policijos fakulteto vyr. asistentas.
2000 m. LTU Kauno policijos fakulteto Specialaus fizinio rengimo katedros docentas.
2002 m.  LTU Kauno policijos fakulteto Valstybės sienos apsaugos katedros docentas laikinai einantis LTU Kauno policijos fakulteto Valstybės sienos apsaugos katedros vedėjo pareigas.
2005 m. Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakulteto Valstybės sienos apsaugos katedros vedėjas.
2007 m. Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto dekanas

Visuomeninė veikla:

Mykolo Romerio universiteto, Kauno policijos fakulteto Tarybos narys. Tarptautinės policijos asociacijos narys nuo 2000 06 23. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Tiriamosios veiklos iniciatyvinės koordinacinės grupės narys nuo 2003 metų.

Stažuotės, studijos, seminarai:

1992 m. stažuotė Danijoje. 1995 m. stažuotė Anglijoje.
2001 m. gegužės 22-24 d. dalyvavau Suomijos specialistų rengiamame pagal Dvynių projektą seminare “Svarbiausios ES ir Šengeno sutarčių nuostatos bei jų įtaka nacionalinei teisinei bazei”.
2001 m. rugpjūčio 20-24 d. stažuotė Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos VRM Pakrančių apsaugos rinktinėje ir jos padaliniuose (Klaipėda).
2001 m. gruodžio 11- 13 d. Suomijos instruktorių rengiamas seminaras “Šengeno pasienio tikrinimai geležinkelių pasienio kontrolės punktuose” (Vilnius).
Nuo 2000 m. kovo iki  2001 m. gruodžio mėn. dalyvavau Švedijos instruktorių rengiamuose seminaruose “Dokumentų ekspertizė” (Išlaikytas egzaminas ir  gautas sertifikatas).
2002 kovo 12-14d. seminaras “Dokumentų tyrimo instruktorių mokymas” pagal Dvynių programą (sertifikatas).
2002 08 22 – 23 d. „ Šaunamojo ginklo valdymo policijos veikloje mokymo“ specialistų  seminaras.
Nuo 2002 m. rugsėjo 9d. iki 2002 m. rugsėjo15d. stažuotė Suomijoje pagal Dvynių programą “Pasieniečių mokymo programų tobulinimas”.
2002 10 28 – 29 d. JAV Nacionalinės branduolinio saugumo asociacijos, Energetikos departamento ir Eksporto kontrolės biuro seminaras „Branduolinės kontrolės eksporto apribojimų taikymas“ (sertifikatas).
2004 05 24 – 28  seminaras „Prekyba žmonėmis“ – Vokietija, Miunsteris, Vokietijos Policijos Personalo koledžas.
2004 06 14 – 18 d. seminaras „Europos Sąjungos pasieniečių mokymo įstaigų bendradarbiavimas“ – Austrija, Traiskirchenas, Specialusis pasieniečių mokymo centras.
2005 m. rugsėjo 26 – spalio 7 d. Lietuvos policijos mokymo centro kursai „Kaliningrado tranzito kontrolę vykdančių policijos pareigūnų dokumentų patikros instruktorių mokymai“. Vilnius (pažymėjimas Nr. 19284).
2005-11-10 tarptautinis seminaras „Sausumos sienų apsaugos modulio pasieniečiams sukūrimas“. Palanga, Europos Sąjungos Specialusis pasieniečių mokymo centras.
2007 m. kovo 5–7 dienomis dalyvavau Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros FRONTEX organizuotame II-ame pasienio pareigūnus rengiančių akademijų bendradarbiavimo seminare Liubeke (Vokietija).

Užsienio kalbų mokėjimas:

Kalbu ir rašau rusų, anglų kalbomis.